شنبه لغایت چهارشنبه 9:00 - 17:30 پنجشنبه 9:00 - 13:00 2-44280230-021
info[@]dolphinsystemco.com
#حواسمان_به_شما_هست |
تا زمانیکه بخواهید
پشتیبان شما خواهیم بود
درخواست دمو

استخدام

چرا باید به فن‌آوران سیستم دلفین ملحق شویم؟

 

شرايط جذب

داوطلبان استخدام در شركت بايد داراي شرايط ذيل باشند:

• تابعيت جمهوري اسلامي ايران.

• متعهد به قانون اساسي كشور جمهوري اسلامي ايران

• نداشتن منع قانون از نظر خدمت نظام وظيفه عمومي

• نداشتن سوء پيشينه كيفري به تشخيص مراجع ذيصلاح

• شرايط سني :

 • داشتن حداقل 18 سال براي تمام افراد متقاضي و حداكثر طبق بندهاي زير.
  براي دارندگان مدرك تحصيلي ديپلم ۲۵ سال
  براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم ۲۸ سال
  براي دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس ۳۲ سال
  براي دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس ۳۵ سال
  براي دارندگان مدرك تحصيلي دكتر(بدون محدوديت)
  رعايت حداكثر سن براي جذب به صورت مشاوره اي الزامي نيست

• دارا بودن مدرك تحصيلي و يا اصل گواهي فراغت از تحصيل كه معدل در آن ذكر شده باشد

• مهارتهاي رايانه (ICDL) و زبان انگليسي

  اینجانب با آگاهی کامل صحت مطالب فوق را گواهی و بدینوسیله اعلام میدارم چنانچه نکاتی در این پرسشنامه برخلاف حقیقت ذکر یا مواردی را کتمان کرده باشم این درخواست باطل و در صورت استخدام، شرکت مجاز خواهد بود بلافاصله به خدمت اینجانب خاتمه دهد و در این صورت حق هرگونه اعتراض و ادعایی را از خود سلب می نمایم. بدیهی است در صورت تایید استخدام اینجانب موظف و ملکف به رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های داخلی و قوانین کار و تامین اجتماعی هستم.
  job interview - مصاحبه شغلی