نمایندگیهای خودرو

صفحه اصلی » مشتریان ما » نمایندگیهای خودرو
نام مدیرعامل/صاحب امتیاز
سمت در نمایندگی
پیشنهاد ایشان در مورد نرم افزار مدیریت نمایندگی
toyota-logo saipa mazda-logo kia-logo irankhodro hyundai-logo

نمایندگی های ایران خودرونمایندگی های سایپانمایندگی های گروه بهمن - مزدانمایندگی های هیوندانمایندگی های مدیران خودرونمایندگی های خودرو سنگین
نمایندگی های ایران خودرو
اردبیل
پارس آباد- جناب آقای علی بهروز  کد نمایندگی ۱۷۱۸ 

مغان – جناب آقای مهدی زاده  کد نمایندگی ۱۷۰۵ 

اصفهان
نایین- جناب آقای افشاری  کد نمایندگی ۲۰۱۸ 

مبارکه- جناب آقای طاهری  کد نمایندگی ۲۰۸۱ 

کاشان- جناب آقای نامی  کد نمایندگی ۲۰۲۸ 

ایلام
سرابله – جناب آقای رستمی مهر  کد نمایندگی ۲۵۰۶  ایوان غرب-جناب آقای احمدی کد نمایندگی ۲۵۰۷ 

ایلام-جناب آقای تقی پور کد نمایندگی ۲۵۱۱ 

ایلام-جناب آقای امامی کد نمایندگی ۲۵۰۱ 

ایلام-جناب آقای میرزا کرمی کد نمایندگی ۲۵۰۳ 

دره شهر-جناب آقای نجات زاده کد نمایندگی ۲۵۰۴ 

آذربایجان شرقی
تبریز-جناب آقای امنیت پرست  کد نمایندگی ۱۸۱۱ 

ملکان-جناب آقای رشدی  کد نمایندگی ۱۸۴۲ 

تبریز-شرکت محترم آذران تبریز  کد نمایندگی ۱۸۳۸ 

سراب-جناب آقای لطفی  کد نمایندگی ۱۸۱۶ 

اسکو-جناب آقای محمد علیزاده  کد نمایندگی ۱۸۳۰ 

تبریز-جناب آقای سلامی  کد نمایندگی ۱۸۲۸ 

آذربایجان غربی
نقده-جناب آقای دیلمقانی کد نمایندگی ۱۹۳۸ 
تهران
تهران-جناب آقای پناهی

تهران-جناب آقای پیامی کد نمایندگی ۵۰۵۴ 

شهریار-جناب آقای حقیقت کد نمایندگی ۱۲۸۰ 

تهران-جناب آقای دردشتی کد نمایندگی ۱۰۵۷ 

شهریار-جناب آقای فروزنده کد نمایندگی ۱۲۳۰ 

فیروز کوه-جناب آقای مته میر کد نمایندگی ۱۲۶۵ 

تهران-جناب آقای ندیمی کد نمایندگی ۱۱۲۰ 

تهران-جناب آقای رحیمی کد نمایندگی ۱۱۱۷ 

تهران-جناب آقای الماسیان کد نمایندگی ۱۱۳۵ 

سمنان

شاهرود-جناب آقای مصلحی  کد نمایندگی ۳۴۰۷ 

خراسان شمالی
اسفراین – جناب آقای حسین زاده و خرمی کد نمایندگی ۳۰۰۸ 
خوزستان
اهواز-جناب آقای وجیهی کد نمایندگی ۲۱۱۱ 

شوش دانیال-جناب آقای بیگلری خوشمرام کد نمایندگی ۲۴۳۲ 

اهواز-جناب آقای صفایی-جلالی کد نمایندگی ۲۱۱۳ 

بندر امام خمینی-جناب آقای رئیسی  کد نمایندگی ۲۴۳۹ 

آبادان- جناب آقای زهدار  کد نمایندگی ۲۴۵۶ 

شوشتر-جناب آقای ساداتی  کد نمایندگی ۲۴۱۵ 

اندیمشک- جناب آقای بهرامپور  کد نمایندگی ۲۴۴۸ 

شوش دانیال-جناب آقای فروغیان  کد نمایندگی ۲۴۵۵ 

خوزستان-جناب آقای نیکو  کد نمایندگی ۲۴۱۸ 

فارس
شیراز-جناب آقای باسری کد نمایندگی ۲۲۸۵ 

شیراز-جناب آقای دولتخواه کد نمایندگی ۲۲۲۳ 

شیراز-جناب آقای رحمانیان کد نمایندگی ۲۲۶۶ 

شیراز – جناب آقای صالحی خوش مکانی کد نمایندگی ۲۲۸۹ 

شیراز-جناب آقای قناعتی کد نمایندگی ۲۲۶۴ 

آباده- جناب آقای مهربان کد نمایندگی ۲۲۵۲ 

قم
قم- جناب آقای صیادی کد نمایندگی ۱۳۱۰ 

قم- جناب آقای اویسی یاران کد نمایندگی ۱۳۰۱ 

قم- جناب آقای آردانه کد نمایندگی ۱۳۰۴ 

کرمان
کرمان- جناب آقای پرندافشار کد نمایندگی ۴۱۲۶ 

کرمان-جناب آقای جاودانی اصفهانی کد نمایندگی ۴۱۱۵ 

کرمان- جناب آقای صفری کد نمایندگی ۴۱۱۷ 

کرمان- جناب آقای نوشادی کد نمایندگی ۴۱۴۰ 

کرمان- جناب آقای صفری کد نمایندگی ۴۱۴۳ 

کرمان- جناب آقای پنجعلی زاده کد نمایندگی ۴۱۲۰ 

گلستان
گلستان- جناب آقای جهانی  کد نمایندگی ۳۲۱۵ 

گلستان-جناب آقای موحدی کد نمایندگی ۳۲۰۳ 

گیلان
گیلان-جناب آقای پور رستگار کد نمایندگی ۱۹۹۸ 

گیلان-جناب آقای صالحی کد نمایندگی ۱۹۹۶ 

گیلان-جناب آقای نادم کد نمایندگی ۱۹۹۹ 

لرستان
لرستان-جناب آقای گودرزی کد نمایندگی ۲۳۰۸ 

لرستان-جناب آقای محمودوند کد نمایندگی ۲۳۱۸ 

لرستان-جناب آقای میرعلی زاده کد نمایندگی ۲۳۲۲ 

مازندران
مازندران-جناب آقای گلکانی کد نمایندگی ۳۳۶۲ 
مرکزی
مرکزی-جناب آقای خدادادی کد نمایندگی ۱۴۲۰ 

مرکزی-جناب آقای معطری کد نمایندگی ۱۴۰۴ 

هرمزگان
بندرعباس-جناب آقای دهقانی_یاوری  کد نمایندگی ۴۳۰۱ 

بندرعباس-جناب آقای رحیمی کد نمایندگی ۴۳۱۴ 

همدان
همدان-جناب آقای خوشنودان کد نمایندگی ۱۵۰۷  

همدان-جناب آقای قیاسی کد نمایندگی ۱۵۲۹ 

نمایندگی های سایپا
اردبیل
اردبیل-جناب آقای محمدی کد نمایندگی ۲۱۰۷ 
اصفهان
اصفهان-جناب آقای افشاری کد نمایندگی ۳۳۳۴ 

اصفهان-جناب آقای شیخانی کد نمایندگی ۳۳۲۹ 

اصفهان-جناب آقای فاتحی کد نمایندگی ۳۲۱۸ 

اصفهان-جناب آقای هماپور

آذربایجانشرقی
آذربایجانشرقی-جناب آقای فرخنده حال کد نمایندگی ۱۵۹۵ 

مراغه-جناب آقای کنز

تهران
تهران-جناب آقای فرهت نیا  کد نمایندگی ۱۱۳۷ 

تهران-جناب آقای مگردچیان  کد نمایندگی ۱۱۲۶ 

تهران-جناب آقای موحدی  کد نمایندگی ۲۰۶۵ 

فارس
شیراز-جناب آقای نعمت الهی  کد نمایندگی ۵۰۱۹ 
قزوین
قزوین-جناب آقای صمدی  کد نمایندگی ۲۱۴۵ 
کرمان
کرمان-جناب آقای محتشم
گیلان
گیلان-جناب آقای نصیر پور کد نمایندگی ۲۳۵ 

گیلان-جناب آقای مظلوم

مازندران
مازندران-نمایندگی مهدی زاده کد نمایندگی ۲۱۵۷ 

مازندران-جناب آقای یاحقی

هرمزگان
هرمزگان-جناب آقای فیض آبادی کد نمایندگی ۵۴۰۸ 
نمایندگی های گروه بهمن - مزدا
اصفهان
اصفهان-جناب آقای علیرضا شفیعی کد نمایندگی ۱۴۱۹ 
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی-جناب آقای طلیسچی کد نمایندگی ۱۲۵۴ 
تهران
تهران-جناب آقای بابایی کد نمایندگی ۳۱۵ 

تهران-جناب آقای گرجی کد نمایندگی ۴۰۱۲ 

تهران-جناب آقای مرادی کد نمایندگی ۱۰۱۵ 

خراسان رضوی
مشهد-جناب آقای عاکف
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان-جناب آقای هاشم زهی
فارس
شیراز-جناب آقای خوشبخت کد نمایندگی ۱۷۳۹ 
کرمان
کرمان-جناب آقای صالحی مقدم کد نمایندگی ۱۸۳۵ 

کرمان-نمایندگی محترم صنعتی-گروه بهمن

کرمان-جناب آقای مهدی زاده

مرکزی
مرکزی-جناب آقای خسروی-بهمن یدک
نمایندگی های هیوندا
آذربایجانشرقی
آذربایجانشرقی-جناب آقای کهنمویی
تهران
تهران-جناب آقای پورمند کد نمایندگی ۲۱۳ 
خوزستان
خوزستان-جناب آقای خیاط زاده کد نمایندگی ۶۰۱ 
نمایندگی های مدیران خودرو
اصفهان
اصفهان-جناب آقای زاهدی کد نمایندگی ۲۲۸ 
فارس
شیراز-جناب آقای تشویر کد نمایندگی ۲۸۵ 
خراسان رضوی
مشهد-جناب آقای امامی
گلستان
گلستان-جناب آقای دشتی
نمایندگی های خودرو سنگین
قم
قم-جناب آقای بنی حسینی کد نمایندگی ۱۱۱۹ 
لرستان
خرم آباد-جناب آقای گودرزی کد نمایندگی ۳۰۰۶