نمایندگیهای خودرو

صفحه اصلی » مشتریان ما » نمایندگیهای خودرو
نام مدیرعامل/صاحب امتیاز
سمت در نمایندگی
پیشنهاد ایشان در مورد نرم افزار مدیریت نمایندگی
toyota-logo saipa mazda-logo kia-logo irankhodro hyundai-logo

نمایندگی های ایران خودرونمایندگی های سایپانمایندگی های گروه بهمن - مزدانمایندگی های هیوندانمایندگی های مدیران خودرونمایندگی های خودرو سنگین
نمایندگی های ایران خودرو
اردبیل
پارس آباد- جناب آقای علی بهروز  کد نمایندگی 1718 

مغان – جناب آقای مهدی زاده  کد نمایندگی 1705 

اصفهان
نایین- جناب آقای افشاری  کد نمایندگی 2018 

مبارکه- جناب آقای طاهری  کد نمایندگی 2081 

کاشان- جناب آقای نامی  کد نمایندگی 2028 

ایلام
سرابله – جناب آقای رستمی مهر  کد نمایندگی 2506  ایوان غرب-جناب آقای احمدي کد نمایندگی 2507 

ایلام-جناب آقای تقي پور کد نمایندگی 2511 

ایلام-جناب آقای امامی کد نمایندگی 2501 

ایلام-جناب آقای ميرزا کرمي کد نمایندگی 2503 

دره شهر-جناب آقای نجات زاده کد نمایندگی 2504 

آذربایجان شرقی
تبریز-جناب آقای امنیت پرست  کد نمایندگی 1811 

ملکان-جناب آقای رشدی  کد نمایندگی 1842 

تبریز-شرکت محترم آذران تبریز  کد نمایندگی 1838 

سراب-جناب آقای لطفی  کد نمایندگی 1816 

اسکو-جناب آقای محمد علیزاده  کد نمایندگی 1830 

تبریز-جناب آقای سلامی  کد نمایندگی 1828 

آذربایجان غربی
نقده-جناب آقای دیلمقانی کد نمایندگی 1938 
تهران
تهران-جناب آقای پناهی

تهران-جناب آقای پیامی کد نمایندگی 5054 

شهریار-جناب آقای حقیقت کد نمایندگی 1280 

تهران-جناب آقای دردشتی کد نمایندگی 1057 

شهریار-جناب آقای فروزنده کد نمایندگی 1230 

فیروز کوه-جناب آقای مته میر کد نمایندگی 1265 

تهران-جناب آقای ندیمی کد نمایندگی 1120 

تهران-جناب آقای رحیمی کد نمایندگی 1117 

تهران-جناب آقای الماسیان کد نمایندگی 1135 

سمنان

شاهرود-جناب آقای مصلحی  کد نمایندگی 3407 

خراسان شمالی
اسفراین – جناب آقای حسین زاده و خرمی کد نمایندگی 3008 
خوزستان
اهواز-جناب آقای وجیهی کد نمایندگی 2111 

شوش دانیال-جناب آقای بیگلری خوشمرام کد نمایندگی 2432 

اهواز-جناب آقای صفایی-جلالی کد نمایندگی 2113 

بندر امام خمینی-جناب آقای رئیسی  کد نمایندگی 2439 

آبادان- جناب آقای زهدار  کد نمایندگی 2456 

شوشتر-جناب آقای ساداتی  کد نمایندگی 2415 

اندیمشک- جناب آقای بهرامپور  کد نمایندگی 2448 

شوش دانیال-جناب آقای فروغیان  کد نمایندگی 2455 

خوزستان-جناب آقای نیکو  کد نمایندگی 2418 

فارس
شیراز-جناب آقای باسری کد نمایندگی 2285 

شیراز-جناب آقای دولتخواه کد نمایندگی 2223 

شیراز-جناب آقای رحمانيان کد نمایندگی 2266 

شیراز – جناب آقای صالحي خوش مکاني کد نمایندگی 2289 

شیراز-جناب آقای قناعتي کد نمایندگی 2264 

آباده- جناب آقای مهربان کد نمایندگی 2252 

قم
قم- جناب آقای صيادي کد نمایندگی 1310 

قم- جناب آقای اویسی یاران کد نمایندگی 1301 

قم- جناب آقای آردانه کد نمایندگی 1304 

کرمان
کرمان- جناب آقای پرندافشار کد نمایندگی 4126 

کرمان-جناب آقای جاوداني اصفهاني کد نمایندگی 4115 

کرمان- جناب آقای صفری کد نمایندگی 4117 

کرمان- جناب آقای نوشادي کد نمایندگی 4140 

کرمان- جناب آقای صفری کد نمایندگی 4143 

کرمان- جناب آقای پنجعلی زاده کد نمایندگی 4120 

گلستان
گلستان- جناب آقای جهانی  کد نمایندگی 3215 

گلستان-جناب آقای موحدي کد نمایندگی 3203 

گیلان
گیلان-جناب آقای پور رستگار کد نمایندگی 1998 

گیلان-جناب آقای صالحي کد نمایندگی 1996 

گیلان-جناب آقای نادم کد نمایندگی 1999 

لرستان
لرستان-جناب آقای گودرزي کد نمایندگی 2308 

لرستان-جناب آقای محمودوند کد نمایندگی 2318 

لرستان-جناب آقای ميرعلي زاده کد نمایندگی 2322 

مازندران
مازندران-جناب آقای گلکاني کد نمایندگی 3362 
مرکزی
مرکزی-جناب آقای خدادادي کد نمایندگی 1420 

مرکزی-جناب آقای معطری کد نمایندگی 1404 

هرمزگان
بندرعباس-جناب آقای دهقاني_ياوري  کد نمایندگی 4301 

بندرعباس-جناب آقای رحیمی کد نمایندگی 4314 

همدان
همدان-جناب آقای خوشنودان کد نمایندگی 1507  

همدان-جناب آقای قیاسی کد نمایندگی 1529 

نمایندگی های سایپا
اردبیل
اردبیل-جناب آقای محمدي کد نمایندگی 2107 
اصفهان
اصفهان-جناب آقای افشاري کد نمایندگی 3334 

اصفهان-جناب آقای شيخاني کد نمایندگی 3329 

اصفهان-جناب آقای فاتحي کد نمایندگی 3218 

اصفهان-جناب آقای هماپور

آذربایجانشرقی
آذربایجانشرقی-جناب آقای فرخنده حال کد نمایندگی 1595 

مراغه-جناب آقای کنز

تهران
تهران-جناب آقای فرهت نيا  کد نمایندگی 1137 

تهران-جناب آقای مگردچيان  کد نمایندگی 1126 

تهران-جناب آقای موحدي  کد نمایندگی 2065 

فارس
شیراز-جناب آقای نعمت الهي  کد نمایندگی 5019 
قزوین
قزوین-جناب آقای صمدي  کد نمایندگی 2145 
کرمان
کرمان-جناب آقای محتشم
گیلان
گیلان-جناب آقای نصیر پور کد نمایندگی 235 

گیلان-جناب آقای مظلوم

مازندران
مازندران-نمایندگی مهدي زاده کد نمایندگی 2157 

مازندران-جناب آقای ياحقي

هرمزگان
هرمزگان-جناب آقای فيض آبادي کد نمایندگی 5408 
نمایندگی های گروه بهمن - مزدا
اصفهان
اصفهان-جناب آقای علیرضا شفیعی کد نمایندگی 1419 
آذربایجان غربی
آذربایجان غربی-جناب آقای طليسچي کد نمایندگی 1254 
تهران
تهران-جناب آقای بابايي کد نمایندگی 315 

تهران-جناب آقای گرجي کد نمایندگی 4012 

تهران-جناب آقای مرادي کد نمایندگی 1015 

خراسان رضوی
مشهد-جناب آقای عاکف
سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان-جناب آقای هاشم زهي
فارس
شیراز-جناب آقای خوشبخت کد نمایندگی 1739 
کرمان
کرمان-جناب آقای صالحی مقدم کد نمایندگی 1835 

کرمان-نمایندگی محترم صنعتي-گروه بهمن

کرمان-جناب آقای مهدي زاده

مرکزی
مرکزی-جناب آقای خسروي-بهمن يدک
نمایندگی های هیوندا
آذربایجانشرقی
آذربایجانشرقی-جناب آقای کهنمويي
تهران
تهران-جناب آقای پورمند کد نمایندگی 213 
خوزستان
خوزستان-جناب آقای خياط زاده کد نمایندگی 601 
نمایندگی های مدیران خودرو
اصفهان
اصفهان-جناب آقای زاهدي کد نمایندگی 228 
فارس
شیراز-جناب آقای تشویر کد نمایندگی 285 
خراسان رضوی
مشهد-جناب آقای امامي
گلستان
گلستان-جناب آقای دشتی
نمایندگی های خودرو سنگین
قم
قم-جناب آقای بنی حسینی کد نمایندگی 1119 
لرستان
خرم آباد-جناب آقای گودرزی کد نمایندگی 3006