نمایندگان بیمه

صفحه اصلی » مشتریان ما » نمایندگان بیمه

لیست مشتریان

نمایندگان و کارگزاریهای بیمه

اصفهان

اصفهان-جناب آقای کبابیان-بیمه رازی  کد نمایندگی ۲۲۰۴۱۲ 

اصفهان-سرکار خانم سلطانی-بیمه ملت  کد نمایندگی ۷۴۳۲ 

اصفهان-جناب آقای نیکنام-کارگزاری رسمی بیمه  کد نمایندگی ۶۰۲ 

نجف آباد-جناب آقای ایوبی – بیمه ملت  کد نمایندگی ۲۵۹ 

اصفهان-سرکار خانم باقری – کارگزاری  کد نمایندگی ۶۱۰ 

شاهین شهر-جناب آقای آرش چاوشیان- بیمه ملت  کد نمایندگی ۲۲۳۴ 

اصفهان-جناب آقای شاه چراغی – بیمه پارسیان  کد نمایندگی ۵۳۲۰۹۰ 

اصفهان-جناب آقای محمدی – بیمه پارسیان چتر آسایش ارگ

البرز

کرج-سرکار خانم پورمظاهری – کارگزاری پیشگامان آسایش  8059کد نمایندگی ۷۰۸ 

کرج-جناب آقای منوچهر آریا منش-بیمه سامان  کد نمایندگی ۳۱۵۰ 

کرج-جناب آقای حمید حسینی بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۱۲۵۴ 

کرج-سرکار خانم سمیه نوه سی-بیمه سامان  کد نمایندگی ۱۸۳ 

کرج-جناب آقای پریشان-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۱۴۲۷ 

کرج-جناب آقای مهدی فرجی پول-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۳۲۱۳ 

افشاریه-جناب آقای فریدونی – بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۳۴۴۴ 

هشتگرد-جناب آقای مرتضی معدن زاده و سرکار خانم میر سلیمی- بیمه ما کد نمایندگی ۲۰۸۰ 

کرج-جناب آقای فرزانه – بیمه رازی  کد نمایندگی ۲۲۰۶۶۲ 

کرج-سرکارخانم حلاج – کارگزاری بیمه  کد نمایندگی ۷۰۸ 

کرج-سرکار خانم الهی – بیمه سامان  کد نمایندگی ۱۸۵ 

آذربایجان شرقی
تبریز-جناب آقای علیزاده-بیمه پارسیان  کد نمایندگی ۵۴۶۷۴۰ 

ایلخچی-سرکارخانم یاسمنی بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۳۶۳۷ 

تبریز-جناب آقای غلامی – بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۳۳۷۴ 

تبریز-جناب آقای نورالهی-بیمه امید  کد نمایندگی ۱۸۵ 

تبریز-جناب آقای نامور-بیمه دانا  کد نمایندگی ۱۷۲۲ 

تبریز-جناب آقای علیزاده-بیمه ایران کد نمایندگی ۸۹۵۹ 

تبریز-جناب آقای غفاری-نمایندگی بیمه کار آفرین

آذربایجان غربی
ارومیه-جناب آقای پژومان-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۱۴۲۳ 

مهاباد-جناب آقای خضری-شرکت خدمات بیمه آرامش نسل فردا  کد نمایندگی ۳۲۰۳ 

ارومیه-جناب آقای رستمی-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۱۸۵۹ 

اردبیل
اردبیل-جناب آقای شهباززاده – بیمه البرز  کد نمایندگی ۵۴۹۱ 

اردبیل-جناب آقای سمندر – بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۱۲۶۵ 

هرمزگان

بندرعباس-سرکار خانم سلیمانیا – بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۱۵۹۱ 

بندرعباس-جناب آقای سلیمانیا – کارگزاری رسمی بیمه

بندرعباس-سرکار خانم بسدک – بیمه ایران  کد نمایندگی ۵۴۹۱ 

تهران

اسلامشهر-جناب آقای عبداللهیان بیمه ایران کد نمایندگی ۳۳۲۱۳ 

تهران-جناب آقای رضا حیدری بیمه ملت کد نمایندگی ۲۱۰۲ 

تهران-جناب آقای سعیدی کارگزاری رسمی بیمه کد نمایندگی ۶۴۴ 

تهران-جناب آقای گل محمدی بیمه پارسیان کد نمایندگی ۵۱۵۳۵۰ 

تهران-جناب آقای رضا هاشمی بیمه پارسیان کد نمایندگی ۵۱۱۸۶۰ 

تهران-جناب آقای صفر سیم بر-بیمه معلم کد نمایندگی ۸۹۶ 

شهریار-جناب آقای کفاش پور-بیمه سامان و ایران

تهران-جناب آقای اختری وسرکار خانم ابراهیم زاده کارگزاری  کد نمایندگی ۶۰۵ 

تهران-جناب آقای حداد کارگزاری تامین زندگی فردا  شماره ثبت ۹۱۵۶۳۹ 

تهران-سرکار خانم وحیده شریفی بیمه معلم و میهن کد نمایندگی ۲۶۷۳ 

تهران-جناب آقای پریشان بیمه کار آفرین کد نمایندگی ۱۴۲۷ 

تهران-جناب آقای مقدم- کارگزاری مقدم  کد نمایندگی ۳۰۸ 

تهران-سرکار خانم زمانیان-بیمه توسعه  کد نمایندگی ۱۹۰ 

تهران-سرکار خانم احمدی-بیمه رازی  کد نمایندگی ۲۱۰۰۱۱ 

تهران-جناب آقای جوراستی- بیمه دی  کد نمایندگی ۵۳۹۰ 

تهران-سرکار خانم گلشنی-بیمه سامان  کد نمایندگی ۲۱۷۱ 

تهران-جناب آقای فتح اللهی-کارگزاری رسمی بیمه شرکت حامی تجارت الماس  کد کارگزاری ۸۰۵ 

تهران-جناب آقای محمدرضاخدابنده-کارگزاری رسمی بیمه تامین اتیه اریا

تهران-جناب آقای تقی زاده-بیمه ایران  کد نمایندگی ۱۷۴۹ 

تهران-سرکارخانم راد-کارگزاری   کد کارگزاری ۸۶۷ 

تهران-جناب آقای هاشمی-بیمه سامان  کد نمایندگی ۴۱۳۰ 

تهران-سرکار خانم شراهی-کارگزاری  کد نمایندگی ۸۱۱ 

تهران-سرکار خانم اسدی-بیمه ما کد نمایندگی ۱۴۱۴ 

تهران-آقای اشرفی بیمه ایران  کد نمایندگی ۹۹۰۹ 

تهران-کارگزاری صنعت نفت  کد نمایندگی ۴۵۶ 

تهران-شرکت ایمن آسایش کوثر

خراسان رضوی

مشهد-جناب آقای قربانی-بیمه آسیا  کد نمایندگی ۲۷۲۳ 

درگز-جناب آقای رمضانی-بیمه میهن  کد نمایندگی ۲۵۶۲ 

مشهد-جناب آقای مهدی رکنی تهرانی-بیمه ما  کد نمایندگی ۱۰۵۶ 

سبزوار-جناب آقای سید حجت اله راهنما راه چمندی-بیمه نوین  کد نمایندگی ۲۸۴۴ 

سبزوار-جناب آقای سید حجت اله راهنما راه چمندی-بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۱۷۹۳ 

خراسان جنوبی

طبس گلشن-جناب آقای غفاری و سرکار خانم رمضانی-بیمه ملت و کارگزاری ۷۶۶ کد نمایندگی ۲۲۷۶ 

خوزستان
خوزستان-جناب آقای سالک_بیمه ایران  کد نمایندگی ۲۵۹ 
زنجان
زنجان-جناب آقای صمد الهی فر_بیمه کارآفرین  کد نمایندگی ۲۲۲۳ 

زنجان-جناب آقای احمدی-نمایندگی بیمه دانا  کد نمایندگی ۸۳۷۴ 

فارس

لار-جناب آقای عبدالوحید مصطفوی- بیمه توسعه کد نمایندگی ۹۸۳ 

شیراز-جناب آقای شریفی – بیمه معلم  کد نمایندگی ۲۵۳۳ 

شیراز-جناب آقای شهرام عظیمی- نمایندگی تخت جمشید-بیمه ایران کد نمایندگی۳۰۶۷ 

شیراز-جناب آقای احمد کشاورز – بیمه ایران کد نمایندگی ۳۱۰۹۳ 

قم
قم-جناب آقای آبکار -بیمه ایران  کد نمایندگی ۷۹۹۰ 

قم-جناب آقای مسگریان -بیمه معلم کد نمایندگی ۱۰۰۰۵۴ 

استان کردستان
کردستان-سرکار خانم زمانی – بیمه پارسیان  کد نمایندگی ۵۸۶۰۶۰ 

سنندج-اقای عثمان پور- بیمه توسعه

استان کرمان
کرمان-جناب آقای الله آبادی- بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۱۳۸۶ 

کرمان-جناب آقای عصاری – بیمه ایران  کد نمایندگی ۸۳۵۷ 

کرمان-جناب آقای شجایی – بیمه کارافرین کد نمایندگی۳۱۸۶ 

کرمان-جناب آقای روان بخش و جناب آقای صالح – شرکت خدمات بیمه ای الهام پارسیان کویر

استان گلستان
گلستان-جناب آقای شریفیان – بیمه ایران
مازندران
بابل-جناب آقای حسن پور- شرکت خدمات بیمه ملت  کد نمایندگی ۳۰۱۲ 

ساری-جناب آقای محمد ایمانی کارگزاری رسمی بیمه-بیمه گران همیار ایرانیان کد نمایندگی ۷۹۳ 

ساری-جناب آقای دکتر صادقعلی موحد منش – کارگزاری بیمه  کد نمایندگی ۳۹۵ 

مرکزی
دلیجان-جناب آقای ابراهیمی – بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۱۴۸۶ 

اراک-سرکار خانم صابری – بیمه پاسارگاد

همدان
همدان-جناب آقای بختیاری – بیمه ایران  کد نمایندگی ۷۸۸۶ 
یزد

یزد-جناب آقای حاجی حسینی – بیمه سامان  کد نمایندگی ۱۳۰۲ 

یزد-جنا ب آقای عزیزی – بیمه سامان  کد نمایندگی ۳۲۰ 

یزد-جنا ب آقای رجایی فرد و سرکار خانم ابراهیمی- بیمه کار آفرین و کارگزاری ۴۶۲ کد نمایندگی ۱۷۱۹ 

یزد-جناب آقای علی آخوندی شرکت خدمات بیمه پیشگامان کویر اندیشه- بیمه تعاون  کد نمایندگی ۳۰۰۳ 

یزد-جناب آقای عماد آخوندی – بیمه نوین  کد نمایندگی ۳۸۲۳ 

سمنان

دامغان-سرکارخانم حامدی – بیمه ایران  کد نمایندگی ۳۰۱۳۸ 

سیستان و بلوچستان

زاهدان-جناب اقای ریگی – بیمه اسیا  کد نمایندگی ۴۷۴۴