نمایندگان بیمه

صفحه اصلی » مشتریان ما » نمایندگان بیمه

لیست مشتریان

نمایندگان و کارگزاریهای بیمه

اصفهان

اصفهان-جناب آقای کبابيان-بيمه رازي  کد نمايندگي 220412 

اصفهان-سرکار خانم سلطانی-بيمه ملت  کد نمايندگي 7432 

اصفهان-جناب آقای نیکنام-کارگزاری رسمی بیمه  کد نمايندگي 602 

نجف آباد-جناب آقای ايوبي – بيمه ملت  کد نمايندگي 259 

اصفهان-سرکار خانم باقری – کارگزاری  کد نمايندگي 610 

شاهین شهر-جناب آقای آرش چاوشیان- بيمه ملت  کد نمايندگي 2234 

اصفهان-جناب آقای شاه چراغی – بيمه پارسیان  کد نمايندگي 532090 

اصفهان-جناب آقای محمدی – بيمه پارسیان چتر آسایش ارگ

البرز

کرج-سرکار خانم پورمظاهري – کارگزاري پيشگامان آسايش  8059کد نمايندگي 708 

کرج-جناب آقای منوچهر آريا منش-بيمه سامان  کد نمايندگي 3150 

کرج-جناب آقای حميد حسيني بيمه کارآفرين  کد نمايندگي 1254 

کرج-سرکار خانم سميه نوه سي-بيمه سامان  کد نمايندگي 183 

کرج-جناب آقای پریشان-بيمه کارآفرین  کد نمايندگي 1427 

کرج-جناب آقای مهدی فرجی پول-بيمه کارآفرین  کد نمايندگي 3213 

افشاریه-جناب آقای فريدوني – بيمه کارآفرين  کد نمايندگي 3444 

هشتگرد-جناب آقای مرتضی معدن زاده و سرکار خانم میر سلیمی- بيمه ما کد نمايندگي 2080 

کرج-جناب آقای فرزانه – بيمه رازي  کد نمايندگي 220662 

کرج-سرکارخانم حلاج – کارگزاري بيمه  کد نمايندگي 708 

کرج-سرکار خانم الهي – بيمه سامان  کد نمايندگي 185 

آذربايجان شرقي
تبریز-جناب آقای عليزاده-بيمه پارسيان  کد نمايندگي 546740 

تبریز-جناب آقای غلامي – بيمه ايران  کد نمايندگي 33374 

تبریز-جناب آقای نورالهي-بيمه اميد  کد نمايندگي 185 

تبریز-جناب آقای نامور-بيمه دانا  کد نمايندگي 1722 

تبریز-جناب آقای علیزاده-بيمه ایران کد نمايندگي 8959 

تبریز-جناب آقای غفاري-نمايندگي بيمه کار آفرين

آذربايجان غربي
ارومیه-جناب آقای پژومان-بيمه کارآفرين  کد نمايندگي 1423 

مهاباد-جناب آقای خضری-شرکت خدمات بیمه آرامش نسل فردا  کد نمايندگي 3203 

ارومیه-جناب آقای رستمي-بيمه کارآفرين  کد نمايندگي 1859 

اردبيل
اردبیل-جناب آقای شهباززاده – بيمه البرز  کد نمايندگي 5491 

اردبیل-جناب آقای سمندر – بيمه ایران  کد نمايندگي 31265 

هرمزگان

بندرعباس-سرکار خانم سلیمانیا – بيمه ایران  کد نمايندگي 31591 

بندرعباس-جناب آقای سلیمانیا – کارگزاری رسمی بیمه

بندرعباس-سرکار خانم بسدک – بيمه ایران  کد نمايندگي 5491 

تهران

اسلامشهر-جناب آقای عبداللهیان بيمه ایران کد نمايندگي 33213 

تهران-جناب آقای رضا حیدری بيمه ملت کد نمايندگي 2102 

تهران-جناب آقای سعیدی کارگزاری رسمی بیمه کد نمايندگي 644 

تهران-جناب آقای گل محمدی بيمه پارسیان کد نمايندگي 515350 

تهران-جناب آقای صفر سیم بر-بيمه معلم کد نمايندگي 896 

شهریار-جناب آقای کفاش پور-بيمه سامان و ایران

تهران-جناب آقای اختري وسرکار خانم ابراهيم زاده کارگزاري  کد نمايندگي 605 

تهران-جناب آقای حداد کارگزاري تامین زندگی فردا  شماره ثبت 915639 

تهران-سرکار خانم وحیده شریفی بيمه معلم و میهن کد نمايندگي 2673 

تهران-جناب آقای پريشان بيمه کار آفرين کد نمايندگي 1427 

تهران-جناب آقای مقدم- کارگزاري مقدم  کد نمايندگي 308 

تهران-سرکار خانم زمانيان-بيمه توسعه  کد نمايندگي 190 

تهران-سرکار خانم احمدي-بيمه رازي  کد نمايندگي 210011 

تهران-جناب آقای جوراستي- بيمه دي  کد نمايندگي 5390 

تهران-سرکار خانم گلشني-بيمه سامان  کد نمايندگي 2171 

تهران-جناب آقای فتح اللهی-کارگزاری رسمی بیمه شرکت حامی تجارت الماس  کد کارگزاری 805 

تهران-جناب آقای هاشمي-بيمه سامان  کد نمايندگي 4130 

تهران-سرکار خانم شراهی-کارگزاری  کد نمايندگي 811 

تهران-سرکار خانم اسدي-بيمه ما کد نمايندگي 1414 

تهران-آقاي اشرفي بيمه ايران  کد نمايندگي 9909 

تهران-کارگزاري صنعت نفت  کد نمايندگي 456 

تهران-شرکت ايمن آسايش کوثر

خراسان رضوي

مشهد-جناب آقای قرباني-بيمه آسيا  کد نمايندگي 2723 

درگز-جناب آقای رمضانی-بيمه میهن  کد نمايندگي 2562 

مشهد-جناب آقای مهدی رکنی تهرانی-بيمه ما  کد نمايندگي 1056 

سبزوار-جناب آقای سید حجت اله راهنما راه چمندی-بيمه نوین  کد نمايندگي 2844 

سبزوار-جناب آقای سید حجت اله راهنما راه چمندی-بيمه ایران  کد نمايندگي 31793 

خراسان جنوبی

طبس گلشن-جناب آقای غفاری و سرکار خانم رمضانی-بيمه ملت و کارگزاری 766 کد نمايندگي 2276 

خوزستان
خوزستان-جناب آقای سالک_بيمه ايران  کد نمايندگي 259 
زنجان
زنجان-جناب آقای صمد الهی فر_بيمه کارآفرین  کد نمايندگي 2223 

زنجان-جناب آقای احمدي-نمايندگي بيمه دانا  کد نمايندگي 8374 

فارس
لار-جناب آقای عبدالوحید مصطفوی- بيمه توسعه کد نمايندگي 983 

شیراز-جناب آقای شريفي – بيمه معلم  کد نمايندگي 2533 

شیراز-جناب آقای احمد کشاورز – بيمه ایران کد نمايندگي 31093 

قم
قم-جناب آقای آبکار -بيمه ايران  کد نمايندگي 7990 

قم-جناب آقای مسگریان -بيمه معلم کد نمايندگي 100054 

استان کردستان
کردستان-سرکار خانم زماني – بيمه پارسيان  کد نمايندگي 586060 
استان کرمان
کرمان-جناب آقای الله آبادي- بيمه ايران  کد نمايندگي 31386 

کرمان-جناب آقای عصاري – بيمه ايران  کد نمايندگي 8357 

کرمان-جناب آقای روان بخش و جناب آقای صالح – شرکت خدمات بیمه ای الهام پارسیان کویر

استان گلستان
گلستان-جناب آقای شريفيان – بيمه ايران
مازندران
بابل-جناب آقای حسن پور- شرکت خدمات بيمه ملت  کد نمايندگي 3012 

ساری-جناب آقای محمد ایمانی کارگزاری رسمی بیمه-بیمه گران همیار ایرانیان کد نمايندگي 793 

ساری-جناب آقای دکتر صادقعلی موحد منش – کارگزاری بیمه  کد نمايندگي 395 

مرکزی
دلیجان-جناب آقای ابراهیمی – بيمه ايران  کد نمايندگي 31486 
همدان
همدان-جناب آقای بختياري – بيمه ايران  کد نمايندگي 7886 
يزد

يزد-جناب آقای حاجی حسینی – بیمه سامان  کد نمايندگي 1302 

يزد-جنا ب آقای عزیزی – بیمه سامان  کد نمايندگي 320 

يزد-جنا ب آقای رجایی فرد و سرکار خانم ابراهیمی- بیمه کار آفرین و کارگزاری 462 کد نمايندگي 1719 

يزد-جناب آقای علي آخوندي شرکت خدمات بیمه پیشگامان کویر اندیشه- بيمه تعاون  کد نمايندگي 3003 

يزد-جناب آقای عماد آخوندي – بيمه نوين  کد نمايندگي 3823