نمایندگان بیمه

صفحه اصلی » مشتریان ما » نمایندگان بیمه

لیست مشتریان

نمایندگان و کارگزاریهای بیمه

اصفهان

اصفهان-جناب آقای کبابیان-بیمه رازی  کد نمایندگی 220412 

اصفهان-سرکار خانم سلطانی-بیمه ملت  کد نمایندگی 7432 

اصفهان-جناب آقای نیکنام-کارگزاری رسمی بیمه  کد نمایندگی 602 

نجف آباد-جناب آقای ایوبی – بیمه ملت  کد نمایندگی 259 

اصفهان-سرکار خانم باقری – کارگزاری  کد نمایندگی 610 

شاهین شهر-جناب آقای آرش چاوشیان- بیمه ملت  کد نمایندگی 2234 

اصفهان-جناب آقای شاه چراغی – بیمه پارسیان  کد نمایندگی 532090 

اصفهان-جناب آقای محمدی – بیمه پارسیان چتر آسایش ارگ

البرز

کرج-سرکار خانم پورمظاهری – کارگزاری پیشگامان آسایش  8059کد نمایندگی 708 

کرج-جناب آقای منوچهر آریا منش-بیمه سامان  کد نمایندگی 3150 

کرج-جناب آقای حمید حسینی بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 1254 

کرج-سرکار خانم سمیه نوه سی-بیمه سامان  کد نمایندگی 183 

کرج-جناب آقای پریشان-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 1427 

کرج-جناب آقای مهدی فرجی پول-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 3213 

افشاریه-جناب آقای فریدونی – بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 3444 

هشتگرد-جناب آقای مرتضی معدن زاده و سرکار خانم میر سلیمی- بیمه ما کد نمایندگی 2080 

کرج-جناب آقای فرزانه – بیمه رازی  کد نمایندگی 220662 

کرج-سرکارخانم حلاج – کارگزاری بیمه  کد نمایندگی 708 

کرج-سرکار خانم الهی – بیمه سامان  کد نمایندگی 185 

آذربایجان شرقی
تبریز-جناب آقای علیزاده-بیمه پارسیان  کد نمایندگی 546740 

تبریز-جناب آقای غلامی – بیمه ایران  کد نمایندگی 33374 

تبریز-جناب آقای نورالهی-بیمه امید  کد نمایندگی 185 

تبریز-جناب آقای نامور-بیمه دانا  کد نمایندگی 1722 

تبریز-جناب آقای علیزاده-بیمه ایران کد نمایندگی 8959 

تبریز-جناب آقای غفاری-نمایندگی بیمه کار آفرین

آذربایجان غربی
ارومیه-جناب آقای پژومان-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 1423 

مهاباد-جناب آقای خضری-شرکت خدمات بیمه آرامش نسل فردا  کد نمایندگی 3203 

ارومیه-جناب آقای رستمی-بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 1859 

اردبیل
اردبیل-جناب آقای شهباززاده – بیمه البرز  کد نمایندگی 5491 

اردبیل-جناب آقای سمندر – بیمه ایران  کد نمایندگی 31265 

هرمزگان

بندرعباس-سرکار خانم سلیمانیا – بیمه ایران  کد نمایندگی 31591 

بندرعباس-جناب آقای سلیمانیا – کارگزاری رسمی بیمه

بندرعباس-سرکار خانم بسدک – بیمه ایران  کد نمایندگی 5491 

تهران

اسلامشهر-جناب آقای عبداللهیان بیمه ایران کد نمایندگی 33213 

تهران-جناب آقای رضا حیدری بیمه ملت کد نمایندگی 2102 

تهران-جناب آقای سعیدی کارگزاری رسمی بیمه کد نمایندگی 644 

تهران-جناب آقای گل محمدی بیمه پارسیان کد نمایندگی 515350 

تهران-جناب آقای صفر سیم بر-بیمه معلم کد نمایندگی 896 

شهریار-جناب آقای کفاش پور-بیمه سامان و ایران

تهران-جناب آقای اختری وسرکار خانم ابراهیم زاده کارگزاری  کد نمایندگی 605 

تهران-جناب آقای حداد کارگزاری تامین زندگی فردا  شماره ثبت 915639 

تهران-سرکار خانم وحیده شریفی بیمه معلم و میهن کد نمایندگی 2673 

تهران-جناب آقای پریشان بیمه کار آفرین کد نمایندگی 1427 

تهران-جناب آقای مقدم- کارگزاری مقدم  کد نمایندگی 308 

تهران-سرکار خانم زمانیان-بیمه توسعه  کد نمایندگی 190 

تهران-سرکار خانم احمدی-بیمه رازی  کد نمایندگی 210011 

تهران-جناب آقای جوراستی- بیمه دی  کد نمایندگی 5390 

تهران-سرکار خانم گلشنی-بیمه سامان  کد نمایندگی 2171 

تهران-جناب آقای فتح اللهی-کارگزاری رسمی بیمه شرکت حامی تجارت الماس  کد کارگزاری 805 

تهران-جناب آقای هاشمی-بیمه سامان  کد نمایندگی 4130 

تهران-سرکار خانم شراهی-کارگزاری  کد نمایندگی 811 

تهران-سرکار خانم اسدی-بیمه ما کد نمایندگی 1414 

تهران-آقای اشرفی بیمه ایران  کد نمایندگی 9909 

تهران-کارگزاری صنعت نفت  کد نمایندگی 456 

تهران-شرکت ایمن آسایش کوثر

خراسان رضوی

مشهد-جناب آقای قربانی-بیمه آسیا  کد نمایندگی 2723 

درگز-جناب آقای رمضانی-بیمه میهن  کد نمایندگی 2562 

مشهد-جناب آقای مهدی رکنی تهرانی-بیمه ما  کد نمایندگی 1056 

سبزوار-جناب آقای سید حجت اله راهنما راه چمندی-بیمه نوین  کد نمایندگی 2844 

سبزوار-جناب آقای سید حجت اله راهنما راه چمندی-بیمه ایران  کد نمایندگی 31793 

خراسان جنوبی

طبس گلشن-جناب آقای غفاری و سرکار خانم رمضانی-بیمه ملت و کارگزاری 766 کد نمایندگی 2276 

خوزستان
خوزستان-جناب آقای سالک_بیمه ایران  کد نمایندگی 259 
زنجان
زنجان-جناب آقای صمد الهی فر_بیمه کارآفرین  کد نمایندگی 2223 

زنجان-جناب آقای احمدی-نمایندگی بیمه دانا  کد نمایندگی 8374 

فارس
لار-جناب آقای عبدالوحید مصطفوی- بیمه توسعه کد نمایندگی 983 

شیراز-جناب آقای شریفی – بیمه معلم  کد نمایندگی 2533 

شیراز-جناب آقای احمد کشاورز – بیمه ایران کد نمایندگی 31093 

قم
قم-جناب آقای آبکار -بیمه ایران  کد نمایندگی 7990 

قم-جناب آقای مسگریان -بیمه معلم کد نمایندگی 100054 

استان کردستان
کردستان-سرکار خانم زمانی – بیمه پارسیان  کد نمایندگی 586060 
استان کرمان
کرمان-جناب آقای الله آبادی- بیمه ایران  کد نمایندگی 31386 

کرمان-جناب آقای عصاری – بیمه ایران  کد نمایندگی 8357 

کرمان-جناب آقای روان بخش و جناب آقای صالح – شرکت خدمات بیمه ای الهام پارسیان کویر

استان گلستان
گلستان-جناب آقای شریفیان – بیمه ایران
مازندران
بابل-جناب آقای حسن پور- شرکت خدمات بیمه ملت  کد نمایندگی 3012 

ساری-جناب آقای محمد ایمانی کارگزاری رسمی بیمه-بیمه گران همیار ایرانیان کد نمایندگی 793 

ساری-جناب آقای دکتر صادقعلی موحد منش – کارگزاری بیمه  کد نمایندگی 395 

مرکزی
دلیجان-جناب آقای ابراهیمی – بیمه ایران  کد نمایندگی 31486 
همدان
همدان-جناب آقای بختیاری – بیمه ایران  کد نمایندگی 7886 
یزد

یزد-جناب آقای حاجی حسینی – بیمه سامان  کد نمایندگی 1302 

یزد-جنا ب آقای عزیزی – بیمه سامان  کد نمایندگی 320 

یزد-جنا ب آقای رجایی فرد و سرکار خانم ابراهیمی- بیمه کار آفرین و کارگزاری 462 کد نمایندگی 1719 

یزد-جناب آقای علی آخوندی شرکت خدمات بیمه پیشگامان کویر اندیشه- بیمه تعاون  کد نمایندگی 3003 

یزد-جناب آقای عماد آخوندی – بیمه نوین  کد نمایندگی 3823