مقاله

مقاله

5 نکته برای بهبود کارایی برنامه نویس ها

5 نکته برای بهبود کارایی برنامه نویس ها نکات بهروه وری آنلاین بسیار زیادی وجود دارد و برخی از آنها خوب است و برخی از آنها نیست ، اما من میخواستم لیستی از چیزهایی که در واقع به شکست خوردن من کمک میکند ایجاد کنم. نکته های اینترنتی برای استفاده بسیار آسان هستند و یک تاثیر سریع دارند ، اما نه برای یک برنامه پنج ساله. این نکات در مورد آنچه کدام نرم افزار استفاده شود یا چه رنگی برای قالب بهترین ... ادامه مطلب