ویژه فروشگاه قطعات یدکی

محصولات » نرم افزار خدمات خودرو » ویژه فروشگاه قطعات یدکی

شامل نرم افزارهای یکپارچه حسابداری مالی، خرید و فروش، انبار

ویژگیهای حسابداری
 • صدور اسناد اتوماتیک حسابداری
 • حسابداری مالی پیشرفته
 • امکان بروزرسانی قیمت های قطعات
 • لیست قطعات گروه های مختلف
 • به روزرسانی موجودی انبار
 • محاسبه قیمت تمام شده قطعات فنی
 • عملیات چک ها و صندوق
ویژگیهای فنی و کاربردی
 • امکان استفاده از بارکد خوان برای شناسایی قطعات یدکی
 • محاسبه مالیات بر ارزش افزوده
 • امکان تعیین مهلت تسویه برای فاکتورها
 • امکان استفاده از دستگاه فیش پرینتر برای چاپ فاکتور
 • گزارش های مدیریتی آماری و نموداری
 • ارسال تمام گزارشات به Excel و …
 • و سایر امکانات ویژه
حسابداری مالیعملیات حسابداریگزارش های حسابداریعملیات روزانه گزارش های عملیات روزانه انبار و حسابداری انبارمدیریت سیستم
حسابداری مالی
این سیستم شامل حسابداری مالی بوده و جهت مدیریت مالی فروشگاه قطعات طراحی شده است.
دارای امکان تعریف :
 • حساب ها در چهار سطح : گروه حساب ها ، حساب های کل ، حساب های معین و حساب های تفصیلی
 • اشخاص و شرکت ها،کارکنان و پرسنل
 • بانک ها ،‌ شعب های هر بانک ، حساب های هر شعبه و چکهای هر حساب
 • حساب های تفصیلی و استفاده از حساب های تفصیلی شناور
 • شرح های استاندارد و تکراری در اسناد حسابداری
عملیات حسابداری

 • امکان صدور سند افتتاحیه و ثبت موقت آن
 • امکان ثبت چک های پرداختنی و دریافتی اول دوره
 • امکان صدور اسناد حسابداری و ثبت اتوماتیک شماره اسناد به انتخاب کاربر
 • امکان صدور اسناد با جستجوی سریع حساب ها و استفاده از شرح های استاندارد
 • ثبت موقت اسناد بصورت اتوماتیک
 • امکان ثبت سند موقت قبل از تراز شدن سند
 • عملیات اسناد شامل : تایید اسناد ،‌حذف ، اصلاح ، چاپ و شماره گذاری اتوماتیک اسناد
 • امکان ثبت دریافت و پرداخت نقدی و دریافت و پرداخت چک و صدور اسناد حسابداری اتوماتیک
 • عملیات چک ها : شامل وصول نقدی ، خواباندن به حساب ،‌ برگشت چک ، برگشت به طرف حساب ، خرج کردن چک،
 • خلاصه اسناد جهت ثبت در دفاتر قانونی
 • عملیات صندوق : شامل تسویه فاکتورها ،‌دریافت علی الحساب ها ، دریافت چک ، واریز با دستگاه POS بانکی
 • عملیات پایان سال و صدور اسناد افتتاحیه و اختتامیه اتوماتیک
گزارش های حسابداری
ابزار قدرتمند مرور حساب ها – دفاتر کل و معین – گردش حساب تفصیلی – گزارش از چک ها و عملیات صندوق و بانک – ترازنامه های آزمایشی – ترازنامه های گروه ،‌کل و معین و تفصیلی – جستجو در اسناد – لیست بدهکاران و بستانکاران- گزارش از درآمد و هزینه ها
عملیات روزانه

 • خرید، فروش، برگشت از خرید، برگشت از فروش قطعات یدکی وپیش فاکتور
 • امکان استفاده از دستگاه بارکد خوان بویژه در فروشگاهای مجاز ایساکو و قابلیت شناسایی کلیات قطعات ایساکو
 • امکان تعریف چند انبار
 • امکان تعریف چند قیمت فروش بر اساس قیمت های شرکت
 • امکان تعیین قیمت فروش بر اساس قیمت خرید در حین ثبت فاکتور خرید
 • امکان تعیین مهلت تسویه برای فاکتورهای فروش
 • امکان نمایش سودو زیان در هر قطعه یدکی

در این بخش از سیستم اسناد اتوماتیک حسابداری نقش بسیار مهمی را دارند؛ بعنوان مثال با صدور فاکتور فروش ، در سند حسابداری بدهکاری مشتری، حساب فروش قطعات یدکی، مالیات بر ارزش افزوده قطعات ، قیمت تمام شده قطعات فروش رفته و حساب بستانکاری مشتری در صورت پرداخت ثبت می شود.

گزارش های عملیات روزانه

 • گزارش مرور فاکتورها
 • گزارش آماری فاکتورها
 • گزارش آماری کالا
 • گزارش مهلت تسویه
 • گزارش سودوزیان کالا
انبار و حسابداری انبار

موجودی قطعات فروشگاه و حسابداری آن نقش اصلی را در حسابداری ایفا می کند.حسابداری انبار و موجودی ریالی انبار بر حسب روشهای استاندارد حسابداری مثل Fifo ,Lifoو میانگین از امکانات ویژه این نرم افزار است.

 • تعریف قطعات فنی
 • تعریف انبارهای مختلف
 • تعریف انواع خودروها
 • لیست قیمت قطعات
 • موجودی اولیه انبار
 • عملیات پایان سال اتوماتیک
 • امکان تعریف نقطه سفارش قطعات
 • تعیین نقطه خرید قطعات
 • گزارشات قیمت قطعات
 • گزارش فروش روزانه
مدیریت سیستم

 • امکان تعریف کاربران سیستم
 • امکان تعریف گروه کاربران
 • ثبت اتوماتیک تمامی عملیات کاربران
 • بروزرسانی لیست قیمت ها ، لیست موجودی ، لیست طرف حساب ها با استفاده از فایل ورودی