مدیریت مالی و بازرگانی

محصولات » مدیریت مالی و بازرگانی

حسابداري مالي

 1. تنظيم حساب هادر چهار سطح ، گروه حساب ، حساب هاي کل ، حساب هاي معين و تفصيلي
 2. ابزار قدرتمند مرور حساب ها براي مدير جهت کنترل حساب ها و گزارش از آنها
 3. عمليات بر روي اسناد
 4. گردش حساب تفصيلي
 5. ليست بدهکاران بستانکاران
 6. جستجوي بسيار پيشرفته روي اسناد حسابداري
 7. دفتر چک و عمليات چک هاي دريافتي و پرداختي
 8. دريافت و پرداخت نقدي ، چک و…
 9. نمودار درختي حساب ها
 10. حساب هاي تعريف شده استاندارد
 11. تراز هاي آزمايشي گروه ، کل و معين
 12. دفاتر روزنامه ، کل و معين
 13. سود و زيان کل و سود و زيان ناشي از اختلاف حساب با گارانتي و کارت طلايي
 14. بستن اتوماتيک اسناد حسابداري و صدور سند افتتاحيه
 15. محاسبه قیمت تمام شده قطعات فروش رفته بر اساس روش های Lifo و Fifo و میانگین
 16. گزارش هاي ماليات بر ارزش افزوده و ميزان بدهي گارانتي و کارت طلايي از بابت ماليات بر ارزش افزوده
 17. تخفيفات خريد وفروش و خدمات ارائه شده

و گزارش هاي متنوع مالي …

سیستم بازرگانی

 • امکان تعريف انبار به تعداد دلخواه
 • امکان ثبت موجودي اوليه در انبارهاي مختلف
 • تعريف کالاها در سه سطح گروه اصلي، گروه فرعي و کالا
 • امکان تعريف مشخصات فني کالا
 • امکان تعريف بارکد اصلي و بارکد فرعي
 • امکان تعريف واحد اندازه گيري فرعي و تعيين ضريب تبديل بين واحدهاي فرعي و اصلي امکان تعييين نقطه سفارش کالا، حداقل موجودي و حداکثر موجودي
 • امکان تعريف خريداران ، فروشندگان و واسطه هاي فروش به تعداد دلخواه و ايجاد ارتباط با حسابداري
 • تعيين قيمت فروش کالا در تاريخ هاي مختلف و نگهداري سابقه قيمت ها براي گروه هاي اصلي و فرعي و کالا

امکانات و ویژگی ها

 • صدور فاکتورهاي خريد، فروش، برگشت از خريد، برگشت از فروش، پيش فاکتور، فاکتور ارسال اماني با امکان تسويه حساب نقدي، چک، بدهکار يا بستانکاري و در صورت استفاده از سيستم حسابداري
 • امکان صدور سند اتوماتيک
 • امکان تعريف هزينه ها، اضافات و کسورات هر فاکتور به تعداد دلخواه
 • امکان استفاده از بارکد کالا بصورت دائمي يا مکانيزه
 • امکان استفاده از سيستم هاي ثابت موجودي دائمي يا ادواري و امکان استفاده از روش هاي قيمت گذاري ميانگين LIFO و FIFO به تفکيک کالا
 • امکان ثبت موقت فاکتورها
 • جستجوي سريع کالاها هنگام ورود کالاها از فاکتور
 • امکان صدور فاکتور فروش با استفاده از دستگاه بارکدخوان براي ورود سريع اطلاعات کالا

گزارش ها

 • گزارش ريزعمليات خريد و فروش
 • گزارش دفتر عمليات خريد و فروش شامل اطلاعات کلي فاکتورها در هر مقطع زماني دلخواه و نيز آمار عمليات
 • گزارش صورتحساب مشتري شامل کليه عمليات مالي
 • گزارش موجودي کالا، قيمت تمام شده، سود و زيان
 • گزارش کالاهايي که موجودي آن ها به نقطه سفارش، حداقل و حداکثر موجودي رسيده است
 • گزارش نموداري از فروش در ماه هاي مختلف

مشخصات فني نرم افزار:

– تحت ويندوزهای xp sp2,sp3 – windows 7 – window vista – windows server
– بانک اطلاعاتي SQL Server
– طراحي شده با روش برنامه نويسي سه لايه (3 Tier)
– زبان برنامه نويسي .Net 2008

 • دو ماه پشتيباني رايگان و گارانتي
 • آموزش رايگان در محل شرکت دلفين
 • امکان راهنمايي و مشاوره از طريق اينترنت و تلفن
 • ارائه خدمات سريع پشتيباني از طريق اينترنت که نيازي به حضور کارشناس نيست.
 • امکان مشاهده عملکرد نرم افزار از طريق اينترنت
 • ارائه خدمات پس از فروش حداقل به مدت ده سال
 • ارائه خدمات پشتيباني با انعقاد قرارداد هاي في مابين به مدت نامحدود
 • امکان سفارشي کردن نرم افزار با نياز هاي کاربران