استخدام

استخدام

استخدام برنامه نویس

ASP.NET MVC
SQL SERVER
Windows & WPF Applications
C#.NET,EF,LINQ
حداقل یکسال تجربه برنامه نویسی
 • مسلط به مفاهیم شیءگرایی و SOA
 • مسلط به HTML5,CSS3,jQuery,Javascript
 • مسلط به Bootstrap,Responsive
 • آشنا به Web API , WCF Services
 • دریافت فرم استخدام

استخدام کارشناس فروش

آشنا با نرم افزارهای مالی و اداری
روابط عمومی بالا
انگیزه درآمد بیشتر
پیگیری و فعالیت بالا
مرتب و منظم در انجام امور محوله
 • آشنا به امور فروش نرم افزار
 • یادگیری سریع برخی از موارد مورد نیاز
 • قدرت همکاری با تیم فروش
 • ارائه گزارشات و بیلان
 • دریافت فرم استخدام

استخدام پشتیبان نرم افزار

آشنا با نرم افزارهای مالی و SQL
روابط عمومی بالا
یادگیری سریع
پیگیری و فعالیت بالا
مرتب و منظم در انجام امور محوله و تجربه پشتیبانی
 • آشنا به امور پشتیبانی نرم افزار
 • یادگیری سریع برخی از موارد مورد نیاز
 • قدرت همکاری با تیم پشتیبانی
 • ارائه گزارشات و بیلان
 • دریافت فرم استخدام